^^
ANIMEFC đăng trong quá trình nâng cấp phiên bản chính thức, ANIMEFC, hy vọng với phiên bản mới bạn sẽ có trải nghiệm tốt hơn .